Artikel i Dagens Industri

Här kan du läsa hela artikeln online: https://neginazimi.files.wordpress.com/2021/02/negin-azimi_dagens-industri-.pdf

Här är originalkällan: https://www.di.se/nyheter/superkommunikatoren-bokdebuterar-vill-fa-andra-att-kampa-smart/

Annons